top of page
Poolanlage

hållbarhet
& Smart pool

smart pool:
en grön

löfte

Vi har insett att det också finns en stor potential för hållbarhet inom poolbranschen. Det här är vad vi jobbar med eftersom det är våra värderingar och vårt gröna löfte till vår nästa generation och miljön.

För oss betyder hållbarhet långvarigt, hygieniskt och perfekt rent poolvatten. 

Dessa villkor kan realiseras med säkerhet, livslängd och kvalitet på produkterna. På Peraqua® representerar vi just dessa värderingar och ser oss själva som ansvariga för säker, användarvänlig och hållbar pooldrift. Vi strävar alltid efter lösningar som uppfyller våra värderingar. Vi optimerar därför ständigt vår poolteknik, arbetar med kreativa lösningar för automatisk pooldrift och perfekt doserad vattenbehandling, och garanterar en livslängd över genomsnittet för produkter från våra egna varumärken.

Poolanlage im Grünen

smart & INNOVATIV
poolFUNKTIONER

AUTOMATISK
BAKSVÄTT

iQnnect upptäcker och övervakar trycket i filtertanken. Om trycket är för högt reagerar Aquastar® Air backspolningsventilen och startar automatiskt backspolningsprocessen. Denna praktiska funktion säkerställer effektiv filterprestanda och förhindrar bildning av bakterier i poolvattnet.

Poolfilter mit Aquastar® Air Poolsteuerung

vattennivå

reglera

En automatisk vattennivåsensor integrerad i Ocean® Skimmer M5 deluxe eller i expansionstanken förhindrar att vattennivån blir för låg och att pumpen går torr. 

Ocean® Skimmer mit Niveauhalterung für Schwimmerschalter

Energiförbrukning

att reducera

Den elektroniska poolpumpen E.Pro är det bästa sättet att minska energiförbrukningen vid pooldrift och är därför utan tvekan en del av Peraqua® iQ poolteknologin. Pumpens variabla hastighet anpassas till pooldriften så att endast den nödvändiga energin används.

Filterpumpe E.Pro

automatisk

dosering

Det smarta saltelektrolyssystemet PREMIUM-TOUCH-MODBUS är inte bara "smart" på grund av sin Modbus-kapacitet. På grund av den automatiska kontrollen av pH- och redoxvärdena spjälkar saltsystemet bara natriumkloriden (NaCl) så länge som det verkligen är nödvändigt. På så sätt får du optimalt koncentrerat poolvatten. Detta säkerställer hälsosammare badkul och mindre miljöföroreningar på grund av mindre klor i poolvattnet.

Smart Salzelektrolyseanlage für Pool
bottom of page